ZUŠ OPEN

21. května – 4. června 2023

V letošním roce škola oslaví 150 let od první zmínky hudebního vzdělávání v Lubech. Roku 1873 byla ve městě založena houslová škola.

Z toho důvodu jsme se zapojili do celostátní přehlídky základních uměleckých škol ZUŠ OPEN, která bude probíhat od 21. května do 4. června 2023. Na oslavu hudebnosti ve městě plánujeme mnoho koncertů napříč celé působnosti naší školy (Luby, Plesná, Skalná, Libá, Nový Kostel).

Co je to ZUŠ Open

Celostátní festival základních uměleckých škol ve veřejném prostoru.

Dny oslav, sdílené radosti a respektu k unikátnímu systému základního uměleckého vzdělávání.

 • Základní umělecké školy představují v termínu festivalu to nejlepší ze své činnosti.
 • Program pro širokou veřejnost napříč obory i žánry po celé České republice zdarma.
 • Hudba, tanec, divadlo, výstavy v podání malých umělců ve velkých městech i malých obcích.
 • Pestrá paleta unikátních programů s podporou aktivních umělců a kulturních institucí.
 • Prostor pro setkání žáků, pedagogů, rodičů a všech, kteří mají zájem o umění a kultivaci nejmladší generace.

Cíle ZUŠ Open

Zviditelnění systému ZUŠ jako moderní způsob vzdělávání, práce a úspěchů škol na celostátní úrovni i v rámci regionů, posílení jeho respektu a komunikace směrem k veřejnosti.

 • Prezentovat celou šíři umění a života uměleckých škol mimo obvyklý rámec a prostory škol.
 • Zapojit do spolupráce co nejvíce uměleckých škol a podpořit jejich vzájemnou spolupráci a inspiraci.
 • Navázat a prezentovat spolupráci škol s umělci a profesionálními kulturními institucemi.
 • Představit ZUŠ jako otevřené prostředí pro vyhledávání, rozvoj a podporu dětských talentů bez limitu zdravotního handicapu či sociálního znevýhodnění.
 • Posílit potenciál činnosti ZUŠek v rámci sociálního přesahu a výchovy mladé generace ke společenské odpovědnosti na celostátní úrovni.
 • Podpořit školy při vytváření vlastních projektů, komunikaci s rodiči, se zřizovateli škol a veřejností.
 • Podpořit školy v jejich dalším rozvoji směrem k modernímu způsobu vzdělávání.
 • Podpořit a rozvíjet kulturní život v regionech. 

Sdílet příspěvek