Elektronická žákovská knížka

Elektronická žákovská knížka

Elektronickou ŽK budeme v tomto školním roce (2020 / 21) zavádět formou testování. K dispozici bude pouze žákům hudebního oboru.

O informace a zkušební přístup můžete požádat vedení školy, popř. vyučujícího. Zákonný zástupce / zletilý žák obdrží odkaz na žákovskou knížku i přístupové heslo e-mailem, který je uveden v osobních údajích žáka. Případné potíže s přístupem se nahlásí vyučujícímu předmětu.

Elektronickou ŽK zajišťuje program Klasifikace (firma JPH Software).