Úplata za vzdělávání

Úplata (školné) se platí pololetně převodem na bankovní účet školy vedený u Komerční banky a.s., Obrněné brigády 20, Cheb.

 

Platební předpis obdržíte do svého e-mailu, který jste uvedli v osobních údajích žáka.

 

Úplata při pololetní úhradě je splatná k 15. září za I. pololetí a k 15. únoru za II. pololetí.

 

Jako variabilní symbol uvádějte vždy při platbě školného osobní číslo žáka uvedené na předpisu!

 

Neuvádějte prosím při převodu jiný variabilní symbol jako rodné číslo dítěte apod., vyčkejte vždy na předpis, variabilní symboly se po pololetí mění!!!

Rodina, z níž navštěvují ZUŠ dva nebo více sourozenců, může požádat ředitele školy o změnu ve splatnosti.

HUDEBNÍ OBOR měsíčně pololetně
Hra na hudební nástroj – 45 min.
(individuální výuka)
180,- Kč 900,- Kč
Hra na hudební nástroj – 45 min.
(individuální výuka – zákl. tarif platí sourozenec, nebo pokud žák navštěvuje druhý předmět)
90,- Kč 450,- Kč
     

Kurzy – miniOrffík/Orffík

100,- Kč

500,- Kč

STUDIUM PRO DOSPĚLÉ měsíčně pololetně

Studium pro dospěléstudující
(individuální výuka v hudebním oboru)

Studium pro dospěléstudující
(individuální výuka ve výtvarném oboru)

240,- Kč

 

260,-Kč

1200,-Kč

 

1300,-Kč

Studium pro dospělépracující
(individuální výuka v hudebním oboru)

Studium pro dospělépracující
(individuální výuka ve výtvarném oboru)

1000,- Kč

 

800,-Kč

5000,- Kč

 

4000,-Kč

VÝTVARNÝ OBOR měsíčně pololetně

Keramika – základní tarif

Keramika – pokud základní tarif platí sourozenec

120,- Kč

60,-Kč

600,- Kč

300,-Kč

Pro žáky výtvarného oboru nabízíme zvýhodněnou sazbu, pokud základní tarif platí sourozenec.