Výtvarný obor

Keramika

Keramika umožňuje žákovi prostřednictvím aktivní poučné výtvarné činnosti využívat výtvarného jazyka, jako uměleckého prostředku komunikace. 

Studiem keramiky žák postupně získá dovednosti v oblasti řemeslné. V citové a společenské oblasti má možnost poznat cenu práce, vážit si práce druhých, umět rozpoznat dobré od špatného, bez toho, aby hodnotil. Důležitá je pokora a porozumění hlíně jako materiálu, který dokáže nejlépe posloužit k vyjádření myšlenek svého tvůrce. Při vlastní tvorbě působí hlína dík kontaktnímu způsobu zpracování na všechny smysly a tak je nezastupitelná, jedinečná mezi výtvarnými prostředky.

  • Výtvarná kultura

prostupuje celou výukou – nabízí prožitky, porovnává vztahy mezi životem, člověkem a uměním, sleduje pohyb uvnitř žánrů a napříč historií. Na všech stupních studia jde o hledání inspirací, asociací a souvislostí. Proto má výtvarná kultura v přípravné keramické výchově a v základním studiu I. a II. stupně volný časový rozsah a není klasifikována. V základním studiu I. a II. stupně se informace řadí do přehledného souboru znalostí.

Výtvarná tvorba

Zabývá se hned několika předměty najednou:

  • Plošná tvorba

zahrnuje kreslířské, malířské a grafické reakce na skutečnost, na život nebo na niterný svět žáků. Je postavena na objevně volené tematice, která obohacuje dětské myšlení i emotivitu.

Způsoby vyjadřování navazují jak na klasické výtvarné postupy, tak na kombinování technik, které mnohdy dospívá až k přesahům mezi plošnou a plastickou tvorbou.

  • Prostorová tvorba

učí žáky odlišnému způsobu výtvarného myšlení. Vedle prostorového uplatnění linií, barev a tvarů vystupuje do popředí role světla a stínu, objemů, plastických kontrastů a materiálových kvalit.

Tvorba je závislá nejen na obsahu námětu a na výtvarné úvaze, ale i na zvoleném postupu – modelování, tvarování, konstruování. Významnou roli hraje i vztah žáka k materiálu a jeho zručnost. Volnou tvorbu doprovází studijní modelování, užitá tvorba je nejčastěji zastoupena keramikou.

  • Objektová a akční tvorba

vyvažuje prožitkovými aktivitami některé postupy plošné a prostorové tvorby. Objektová tvorba pomáhá žákům přiblížit se realitě – materiálu či nalezenému předmětu. 

  • Výtvarná kultura

prostupuje celou výukou – nabízí prožitky, porovnává vztahy mezi životem, člověkem a uměním, sleduje pohyb uvnitř žánrů a napříč historií. Na všech stupních studia jde o hledání inspirací, asociací a souvislostí. Proto má výtvarná kultura v přípravné výtvarné tvorbě a v základním studiu I. a II. stupně volný časový rozsah a není klasifikována. V základním studiu I. a II. stupně se informace řadí do přehledného souboru znalostí.

Miroslava Kožená