Přijímací řízení

Většina volné kapacity školy pro školní rok 2023/2024 je již naplněna. On-line přihlášku však vyplnit můžete, pokud se kapacita uvolní, budeme Vás kontaktovat.

Přijímací řízení pro školní rok 2023/2024 vyhlašujeme od 22. – 28. června 2023.

 

Ke studiu jsou přijímáni uchazeči, kteří v rámci přijímacího řízení prokážou předpoklady ke vzdělávání. Schopnosti a dovednosti jsou posuzovány s ohledem na věk uchazeče.

KRITÉRIA PŘIJETÍ DO HUDEBNÍHO OBORU
Zpěv 1 – 2 lidových písní
Zopakování jednoduchého rytmu
Zopakování hraného tónu
V případě zájmu o výuku zpěvu – zjištění hlasových dispozic (posoudí uč. zpěvu)

KRITÉRIA PŘIJETÍ DO VÝTVARNÉHO OBORU (KERAMIKA) – pouze atelier ZUŠ Luby

Dítě si přinese k zápisu 2 vlastní obrázky či jiné výtvarné předměty, které Vaše dítě vlastnoručně malovalo či vyrábělo.

KRITÉRIA PŘIJETÍ DO LITERÁRNĚ-DRAMATICKÉHO OBORU

Vaše dítě si připraví 2 básničky či říkanky, které nám zarecituje zpaměti a dalšími úkoly projeví smysl pro herecký a řečnický projev.

Vzhledem k povolené kapacitě žáků školy a současnému stavu žáků v hudebním a výtvarném oboru, neotvíráme v letošním školním roce literárně-dramatický obor. 

Talent má od přírody každý, jen je ho třeba správně rozvíjet a k tomu Vám pomůže právě naše škola. Navíc Vaše dítě získá krásného a v dnešní době neobyčejného koníčka, kterého mu bude každý závidět.

Přejeme si mít ve svém okolí „AKTIVNÍ MLÁDEŽ.“

 

Těšíme se na Vás.

Pro jakýkoli dotaz nás neváhejte kontaktovat.