Zpěv

Zpěv
Sborový zpěv

O studium zpěvu je u žáků tradičně vysoký zájem. Žáci a žákyně se uplatňují nejen jako sólisté, zpívají také v komorních uskupeních, případně spolupracují s dalšími soubory a orchestry, které na naší škole působí. Svoji práci prezentují (kromě vystoupení v rámci akcí školy, případně i na akcích vlastních) i na soutěžích, v nichž dosahují krásných úspěchů. To je inspirací nejen mladším žákům školy, ale i budoucím uchazečům o zpěv.

Alexandra Benešová
Zuzana Hnilica Šuranská
Markéta Malčeková