Hra na klávesové nástroje

Hra na Klavír

Elektronické klávesové nástroje

Současná instruktivní klavírní tvorba je bohatá a rozmanitá a umožňuje nám pedagogům „šít repertoár na míru“ podle individuálních potřeb žáka. Chceme motivovat a vést žáky, aby součástí výuky, při osvojování klavírních dovedností, také byl improvizovaný doprovod k písním, hra podle akordických značek.

Zuzana Hnilica Šuranská
Alexandra Benešová
Eva Svobodová
Jana Kočárníková
Ludmila Syrohová
Lubomír Mandous