Obory

HUDEBNÍ OBOR:

1x v týdnu hra na nástroj (45 minut)

1 x v týdnu hudební nauka (45 minut)

V hlavním předmětu se učí žáci zvládnout techniku a výraz zvoleného nástroje nebo zpěvu tak, aby se jim stal prostředníkem k sebevyjádření, reprodukci skladeb sólových a komorních, případně vlastní improvizaci. Poznávají hodnotnou hudební literaturu, cvičí se v pohotovosti, čtení z listu a paměti. Dále procházejí přípravou k souhře: čtyřruční hra, hra v souboru, komorní hra, komorní a sborový zpěv.

Ve vyšších ročnících se dále žáci zapojují do souborové a komorní hry.

Hudební obor nabízí především studium hry na zobcovou a příčnou flétnu, klarinet, saxofon, trubku, tenor, baryton, housle, violu, klavír, akordeon, keyboard, varhany, kytaru a bicí nástroje.

LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR:

V literárně-dramatickém oboru si děti rozvíjejí celkové estetické vnímání, tvořivost, schopnost empatie, specifické komunikační dovednosti, osobnostní potenciál pro týmovou spolupráci, schopnost vnímat a tvořivě zobrazit v čase lidské chování a jednání, umělecké vlohy pro divadelní a slovesnou činnost.

Vzhledem k povolené kapacitě žáků školy a současnému stavu žáků v hudebním a výtvarném oboru, neotvíráme v letošním školním roce literárně-dramatický obor. 

VÝTVARNÝ OBOR:

Výtvarný obor mohou navštěvovat děti již od předškolního věku. Studium je členěno na přípravný ročník, 1. – 7. ročník I. stupně a 1. – 4. roč. II. stupně. Vyučování probíhá 1x týdně 3 vyučovací hodiny.

V současné době je obor zaměřen na modelování, prostorovou a plošnou tvorbu.