Pro uchazeče a rodiče

Nabízíme vzdělání ve 3 zřizovaných uměleckých oborech:

HUDEBNÍ OBOR

VÝTVARNÝ OBOR

LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR

Vzhledem k povolené kapacitě žáků školy a současnému stavu žáků v hudebním a výtvarném oboru, neotvíráme v letošním školním roce literárně-dramatický obor. 

 

 

Základní informace o studiu

Ke studiu přijímáme děti po dovršení 5 let věku.

Přípravné studium ke vzdělávání v základním studiu I. stupně má nejvýše 2 ročníky. Je určeno pro žáky od 5 let věku.

Základní studium I. stupně má 3 nebo 7 ročníků a je určeno pro žáky od 7 let věku.

Základní studium II. stupně má 3 nebo 4 ročníky a je určeno pro žáky od 14 let věku.

Studium pro dospělé má nejvýše 4 ročníky, délka vzdělávání v tomto studiu se určuje podle individuálních schopností žáka s přihlédnutím k jeho věku.

Výuka

Probíhá v odpoledních hodinách a domlouvá se přímo s učitelem hlavního oboru. V době prázdnin se výuka nekoná.