Kurz Orffík / miniOrffík

 

 

 

 

UMĚNÍ ZKRÁŠLUJE ČLOVĚKA

A BRÁNÍ MU BÝT ŠPATNÝ.

MiniOrffík a Orffík je přípravný hudebně pohybový kurz výhradně zaměřený na vzdělávání dětí z mateřských škol v Lubech, Plesné, Skalné po dobu až dvou let.

Vzdělávání je zaměřeno převážně na zpěv lidových i umělých písní, správnou intonaci, sluchové rozeznávání nízkých a vysokých tónů. Je kladen důraz na rytmus, rytmizaci dle textového podkladu, deklamaci textu, básně a říkadla.

Při pohybových činnostech se zaměřujeme na rytmické a hudební cítění, ohebnost a pohybové možnosti žáka, rozpoznání nálady hudby.

Smyslem je umožnění vzdělání hravou formou a podpořit, či nastartovat v těchto dětech zájem v další umělecké dráze v ZUŠ.

Talent má od přírody každý, jen je ho třeba správně rozvíjet.

 

 

S dětmi vytvoříme, podle věku, dva různé soubory:

miniOrffík – Hudebně pohybové činnosti                                                                                        Orffík – Hudebně pohybová průprava 

 

 

Hudebně pohybové činnosti

miniOrffík

určený 5-ti letým dětem 

 • pravidelné kolektivní činnosti 1x týdně 1 hod.
 • systematická práce dle navrženého schématu po dobu celého školního roku
 • hlasové, rytmicko-pohybové činnosti
 • v obvyklém prostředí dítěte v MŠ
 • veřejná vystoupení

Hudebně pohybová průprava

Orffík

určený 6-ti letým dětem (předškolákům)

 • pravidelné kolektivní činnosti 1x týdně 1 hod.
 • systematická práce dle navrženého schématu po dobu celého školního roku
 • hlasová, rytmicko-pohybová průprava
 • prohlubování znalostí a dovedností
 • v obvyklém prostředí dítěte v MŠ
 • veřejná vystoupení

Pro podrobnější informace nás neváhejte kontaktovat.