Hra na smyčcové nástroje

Housle
Viola

Housle mají velmi bohaté možnosti, co se týká uplatnění: v sólové a komorní hře, v symfonických, divadelních nebo komorních orchestrech, ve folklórních souborech, v odvětvích  populární hudby, rocku apod. Výuka hry na housle směřuje k tomu, aby se žákům dostalo základního uměleckého vzdělání v oboru a podle jejich individuálních možností se stali zapálenými hudebníky, ať amatérskými či profesionálními.

Eva Svobodová
Zuzana Hnilica Šuranská