OZNÁMENÍ O VÝŠI ÚPLATY ZA VZDĚLÁVÁNÍ

2022 / 2023

Úplata za vzdělávání tzv. školné

Žáci ZUŠ platí podle Vyhlášky 71/2005 Sb. měsíční příspěvek na úhradu skutečných neinvestičních nákladů spojených s výukou. Nyní se příspěvek od rodičů pohybuje kolem 41% skutečných nákladů na žáka. Zbývajících 59% přispívá zřizovatel formou provozní dotace. Z těchto příspěvků hradí škola náklady na provoz.

Další potřebné informace naleznete na stránce Úplata za vzdělávání.

Sdílet příspěvek