Distanční výuka – Výtvarná tvorba

Učitelé si ještě při osobní účasti žáků ve výuce nastavili společný způsob komunikace na dálku.

Jsou žákům k dispozici ve standardním termínu, popř. v jiný předem domluvený čas.

Snažíme se, aby výuka co nejvíce zohlednila možnosti dálkového přístupu k danému předmětu, technickému vybavení a použitému materiálu.

Zadání úkolu

Zadání úkolu