INFORMACE KE ZMĚNÁM V PROVOZU ŠKOL

aktualizováno 20. května 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 17. května 2021 bylo
vydáno:

V základních uměleckých školách

je umožněna osobní přítomnost na skupinové konzultaci nebo výuce v nejvyšším počtu 10 žáků bez povinnosti dokládání testování

Čestné prohlášení o negativním testu žáka si můžete stáhnout ZDE.

-v počtu vyšším než 10 žáků za následujících podmínek, kdy žák (s výjimkou dítěte do 6 let věku) doloží:
čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem.

Jelikož od 24. května bude umožněna výuka kolektivních předmětů a počty žáků převyšují 10, je potřeba předem počítat s doložením Čestného prohlášení.

Sdílet příspěvek

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email